Storno podmínky

1) Zaplacená cena bude vrácena pouze v případě onemocnění (potvrzení lékaře), nebo z vážných rodinných důvodů.

2) Shromažďované údaje slouží pro registraci účastníka, pro výkon zdravotní péče na táboře, atp.

3) Rodiče souhlasí s fotografováním a natáčením dítěte v rámci činnosti tábora, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci pobytových akcí Super tábor z.s.

4) Na účastníky tábora se vztahuje schválený táborový řád a denní režim.

5) Podle příslušných předpisů Vám může na tábor přispět odborová organizace, zaměstnavatel či sociální odbor okresního úřadu. Storno poplatky: Neúčast ohlášena více než měsíc před datem odjezdu na tábor, podložena lékařským potvrzením – storno 500,- Kč Neúčast na vlastní žádost nejpozději měsíc před dnem odjezdu – 50% z celkové ceny tábora. V době kratší než jeden měsíc před dnem odjezdu – 100% z celkové ceny tábora.