Přihláška

Přihlášku prosím vyplníte a podepsanou zašlete na E-mail supertaborzs@gmail.com

Prohlášení o bezinfekčnosti prosím vyplníte a podepsané odevzdáte při odjezdu zdravotnickému personálu.

Posudek lékaře vyplní lékař a podepsané odevzdáte při odjezdu zdravotnickému personálu.

Průvodní list dítěte prosím vyplníte a podepsané odevzdáte při odjezdu zdravotnickému personálu.